Stránky procházejí aktualizací a zboží uvedené v e-shopu nemusí souhlasit se skutečným stavem skladových zásob.
Prosím o ověření dostupnosti e mailem - info@odpodlahy.cz
Omlouváme se za komplikace.Pracujeme na nápravě.

Tým ODPODLAHY
Volejte +420 777 564 548

... s námi pěkně od podlahy!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností Ladislav Orlich (provozovatel eshopu ODpodlahy.cz) a kupujícím.

 

Prodávající a provozovatel internetového obchodu www.odpodlahy.cz:

Ladislav Orlich. , IČ: 62897705

fakturační adresa:

Říčanská 61, 251 63, Všestary

e-mail: info@odpodlahy.cz

tel.: +420 777 564 548

 

Adresa kamenného obchodu:

Šalounova 137, 149 00  Praha 11 Chodov

e-mail: info@odpodlahy.cz

tel: +420 777 564 548

 

Kupující

Kupující je fyzická nebo právnická osoba. Je-li kupující osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnost, tedy nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, vztahuje se na něj ochrana spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení zák. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatních předpisů jak je uvedeno níže.

 

Obchodní podmínky

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva může být uzavřena v kamenném obchodě prodávajícícho nebo prostřednictvím komunikace na dálku. Uzavřením kupní smlouvy nebo podáním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Kupující je oprávněn objednat zboží prostřednictvím e-shopu, písemně nebo dalšími prostředky komunikace na dálku (telefon, e-mail). V takovém případě se na kupujícího vztahuje právo na vrácení zboží ve smyslu těchto obchodních podmínek.

Objednávka se považuje za závazný návrh k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, nejpozději v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím v dohodnutém místě dodání. Převzatá objednávka bude potvrzena do 24 hodin.

Kupující je povinen uvést na objednávce platné, pravdivé a úplné údaje nutné pro uzavření smlouvy, zejména pak jméno, příjmení, obchodní firmu, IČ, DIČ, druh a množství zboží, místo a způsob dodání, osobu oprávněnou jednat jménem kupujícího případně podpis. Vždy je kupující povinen vyplnit všechny požadované údaje požadované na e-shopu. Kupující se zavazuje odškodnit prodávajícího za náklady spojené s neúplně nebo nesprávně zadanou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět).

Prodávající si vyhrazuje právo ověření pravdivosti uvedených údajů před realizací dodávky objednaného zboží telefonicky nebo emailem. Převzatá objednávka bude potvrzena do 24 hodin.

Kupující je oprávněn zrušit objednávku nejpozději do jejího potvrzení ze strany prodávajícího.

 

Dodání zboží

Prodávající se zavazuje expedovat zboží do 1 dne pokud je označeno skladem v e-shopu nebo v potvrzení objednávky, jinak do 5 dnů. V případě delší lhůty dodání sdělí prodávající tuto lhůtu kupujícímu (e-mailem, telefonicky), který je oprávněn zrušit objednávku.

 

Vrácení zboží

Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem a objednal zboží pomocí komunikace na dálku v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu. Zákazník má možnost zboží vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení jestliže splní následující podmínky.

Zboží vrátí neporušené v originálním obalu.

Zásilka bude odeslána nebo zboží vráceno na adrese kamenného obchodu prodávajícího do 14 dní po obdržení zboží.

Spolu se zbožím bude předložen originál resp. zaslána kopie faktury nebo balíkové složenky nebo jiného dokladu o zaplacení.

V takovém případě prodávající v souladu s § 53 odst.10 občanského zákoníku zašle již uhrazenou cenu zboží bez dalších nákladů (poštovné apod.) kupujícímu zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů. Prodávající je oprávněn odmítnout zásilky zaslané na dobírku.