Stránky procházejí aktualizací a zboží uvedené v e-shopu nemusí souhlasit se skutečným stavem skladových zásob.
Prosím o ověření dostupnosti e mailem - info@odpodlahy.cz
Omlouváme se za komplikace.Pracujeme na nápravě.

Tým ODPODLAHY
Volejte +420 777 564 548

... s námi pěkně od podlahy!

Reklamace a záruka

 

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"). Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků plynoucí ze záruky. Reklamační řád a obchodní podmínky jsou vždy přístupny na www.odpodlahy.cz a kupující podáním objednávky potvrzuje, že se těmito podmínkami seznámil. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s níže uvedeným Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.

 

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.

Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

  • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
  • při svévolných změnách původních údajů ve značení zboží (např. úmyslně odstranění nebo zkreslení data výroby) provedených kupujícím
  • při neodborném zacházení se zbožím, zejména nevhodným skladováním, nešetrným zacházením (poškození zboží pádem z výšky, nevhodnou manipulací, přepravou)
  • při užívání a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k použití
  • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
  • poškozením zboží působením živlů

 

Záruční doba

Záruční podmínky a servis Záruku na prodávané zboží poskytujeme po dobu 24 měsíců.

Pokud není v na záručním listě uvedena doba delší. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury.

Kupujícímu náleží v případě oprávněné reklamace nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

 

Postup při reklamaci:

Kupující informuje prodávajícího o uplatnění reklamační vady telefonicky, e-mailem či písemně.

Kupující zašle zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího nebo jej předloží na adrese provozovny prodávajícího.

Součástí reklamované zásilky musí být vždy popis vady - důvod reklamace, adresa prodávajícího a doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání. O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

Bližší informace o stavu reklamace může kupující získat na info@odpodlahy.cz nebo na tel. +420 777 564 548